Nuldelijnsondersteuning

Versterking nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen.

Onze vereniging is ook toegetreden tot de groep convenant verenigingen bij het Veteranen Platform, om vorm te geven aan de nuldelijnsondersteuning van veteranen.
 Wat veteranen zijn hoeven we niet uit te leggen. Ook Ex-Act heeft veteranen onder haar leden. Maar waartoe dient dan de nuldelijnsondersteuning? Wat is nuldelijnsondersteuning? 
Bijna alle veteranen hebben de missie(s) waaraan zij hebben deelgenomen goed doorstaan, zowel fysiek als mentaal. De opvang en nazorg zijn goed. Helaas zijn er veteranen die niet ongeschonden door de missie, of missies komen. Voor fysiek gekwetsten zijn goede behandelingen beschikbaar. Dat moeten we niet bagatelliseren want een gebroken been is anders dan een geamputeerd been. Bij mentale kwetsuren is dat veel ingewikkelder. Wie herkent het en wanneer? Betrokkene zelf is de eerst aangewezene en hij of zij kan naar de dokter. Maar niet iedereen geeft er aan toe, sterker nog, wil er niet aan toegeven. Nog daargelaten van het feit dat symptomen pas later, soms veel later zichtbaar worden.
Nuldelijnsondersteuning is de binnenste cirkel van een geheel aan zorg wat beschikbaar is. De eerder genoemde dokter is er een in de eerste lijn en naarmate de zorg specifieker wordt gaat dat omhoog.
 Wie worden het eerst geconfronteerd met een veteraan die mentaal in de knoop zit? Juist, de partner, kinderen, verdere familie, vrienden en de oude maten, de buddy’s. In deze kring hoort ook de dominee en pater thuis. Dit is de Nuldelijns groep en daar zit de nuldelijnsondersteuning.
 Het komt voor dat een veteraan, en dat geldt ook voor de actief dienende veteraan, tijdens een informele bijeenkomst of tijdens een praatje aan de bar, in gesprek raakt met iemand waarmee een missie is gedaan of een heel andere missie. Deze mensen herkennen zaken die een buitenstaander niet begrijpt. Het gesprek gaat dieper en er blijkt een traumatische ervaring schuil te gaan. Wat moet je daar dan mee, want eigenlijk is hier al sprake van buddy support of nuldelijnshulp: Luisteren.
 Het convenant, waar onze vereniging nu mee aan de slag gaat, geeft min of meer antwoord op de laatste vraag. Door de zorg van het Veteranen Platform en de stichting De Basis worden trainingen aangeboden aan leden die (bij voorkeur) ook veteraan zijn en zo’n gesprek verder leren te beoordelen en daar wat mee kunnen doen. Dit zijn dan de nuldelijnshelpers en ze worden door De Basis gecertificeerd. Als de “pratende” veteraan al in een zorg traject zit is het goed om te blijven luisteren. Verloopt de zorg wel goed en hoe voelt dat. Als dat niet het geval is dan weet de 0de lijns helper daar wel raad mee om te proberen deze veteraan wel naar een zorgverlener te verwijzen. Daar is met name het Veteranen Loket in Doorn voor. Dit is een onderdeel van het Nederlandse Veteraneninstituut.
 Om enige structuur te geven aan dit hele project wordt door de vereniging een coördinator aangesteld. Deze zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor de nuldelijnsondersteuning van onze vereniging. Daarnaast kunnen leden zich aanmelden om te worden getraind voor nuldelijnshelper. Daarbij moet wel worden aangegeven dat er stevige eisen worden gesteld aan deze helpers en dat het toetreden wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend. Belangstellenden kunnen zich melden bij de coördinator voor verdere informatie.
Coördinatie Nuldelijnsondersteuning,

B. Timmermans
LTZ2OC (bd)

Telefoon: 06-23640187