Home

Bij het overlijden van Maria kwam de wens naar voren om bij haar afscheid geen bloemen te geven en ook geen advertentie te plaatsen maar een donatie aan Kika te geven. Dit omdat kinderen met kanker zowel Maria als haar nabestaanden erg aan het hart gaan. 

Maria was erelid van de vereniging en was daarnaast ook actief als bestuurslid en webmaster. Daarom hebben we als bestuur, indachtig haar wens, een digitale collectebus aangemaakt bij Kika en als één van de eersten gedoneerd namens de vereniging (i.p.v. bloemen en advertentie in de krant wat bij een erelid altijd wordt gedaan). We beseffen dat niet iedereen bij het afscheid van Maria aanwezig kon zijn, maar misschien wel willen doneren. Om die leden in de gelegenheid te stellen dat te doen plaatsen we de link naar de digitale collectebus hier en in ons contactblad. Deze collectebus is actief tot 1 februari 2023. Mocht u willen doneren kan dat direct via onderstaande link, mocht dit onverhoopt problemen opleveren neemt u dan contact op met de penningmeester of uw regiovertegenwoordiger.

https://kikacollecte.nl/maria-ex-act-km

Vereniging

Ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine
Opgericht 8 oktober 1970

Doel

In vereniging verband de mogelijkheid te bieden aan ex- en actief dienende vrouwelijke militairen van de Koninklijke Marine om contact met elkaar te krijgen en te onderhouden.