Ex-act KM (Marva)

Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Marva)

CZSK Veteranen- en Postactieve dag

Tijdens het Veteranen en Postactieven overleg (VEPAC) heeft de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK), SBN Hulsker, aangegeven om te onderzoeken of het mogelijk is om de Veteranendag CZSK ook open te stellen voor Postactieven. Omdat dit een pilot betreft en vanwege de korte termijn kan CZSK deze dag niet open stellen voor alle Postactieven, maar beperkt zich tot de Postactieven leden van de aangesloten VEPAC-verenigingen.

Vanuit de CZSK-organisatie heeft het bestuur van de vereniging Ex-Act KM toestemming gekregen om 300 Postactieven leden van onze vereniging uit te nodigen voor de Veteranendag CZSK. Indien er een begeleider nodig is i.v.m. een hulpbehoevend/-afhankelijk lid, is dit zeker mogelijk, echter telt deze ook mee in het totaal aantal van 300 personen.

De CZSK-organisatie heeft het bestuur van Ex-act KM gevraagd dit onder haar leden te verspreiden en de opgave via onze vereniging te laten lopen.
Zodoende nodig ik hierbij de Postactieven leden van Ex-act KM uit om deel te nemen aan de Veteranendag CZSK op donderdag 7 juli 2022. U kunt zich opgeven d.m.v. onderstaande link via de website. Dit kunt u doen tot uiterlijk 1 mei 2022, daarbij geldt vol=vol, dus wees er snel bij.

Klik hier

Na opgave wordt dit doorgeven aan CZSK en zult u in de maand juni uiteindelijk via de post de definitieve uitnodiging ontvangen.

Bent u veteraan dan geeft u zich op via het Nederlands Veteraneninstituut via “mijn.veteraneninstituut.nl” of telefonisch 088-3340050 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur). De opgave van Veteranen staat namelijk los van de 300 Postactieven.

Ik hoop dat er velen van u zich zullen opgeven en ik hoop u dan ook op deze dag te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

KLTZ (LD) D.J.A. Mensink
Voorzitter Ex-act KM