Wijziging vergoedingssystematiek

Beste Marine-veteraan,


In december heeft u van ons een brief ontvangen over het nieuwe veteranentenue
(CZSK2021008625). Deze brief gaf de handelswijze van het CZSK weer met betrekking tot
dit nieuwe pak. De onrust die door deze brief bij u ontstond, maakte dat er voorbij gegaan
werd aan de argumenten achter het pak, namelijk het harmoniseren en vergroten van de
zichtbaarheid van u als veteraan. Hier hechten we veel belang aan en daarom hebben we
besloten de vergoedingssystematiek zoals eerder gesteld te laten vervallen. U kunt nu na
deelname aan één activiteit direct een declaratie van €300 indienen. De activiteiten zoals
deze zijn gesteld in bijlage 2 van de brief in december zijn nog steeds van kracht. Deze
regeling is met terugwerkende kracht van toepassing, dus ook als u al in het bezit bent van
het pak.
Een andere verandering is de uitlevering van het aanvullende pakket. In eerste instantie zou
dit via de post naar uw huisadres gestuurd worden. Vanaf nu krijgt u dit mee bij het afhalen
van uw pak. Het betreft een overhemd of blouse, een riem en een stropdas. Rond de zomer
komt er meer duidelijkheid over de uitlevering van de baret.
Mocht u al in het bezit zijn van een pak, dan zal het aanvullende pakket wél via de post naar
uw huisadres gestuurd worden. U hoeft hierop geen actie te ondernemen.
We vertrouwen erop u hiermee weer volledig geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u altijd
een e-mail sturen naar SPZ.CZSK@mindef.nl


Hartelijke groet, bureau Specifieke Personeelszorg