Verenigingsartikelen

Badge – inclusief verzend kosten €6,50

Informatie over de verenigingsartikelen: verenigingsart@ex-actkm.nl

Toezending van de bestelde artikelen volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekening: NL45 INGB 0000 1033 88 ten name van Ver.Ex-act KM Marva, Den Helder.