Ex-act KM (Marva)

Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Marva)

Home

Vereniging

Ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine
Opgericht 8 oktober 1970

Doel

In vereniging verband de mogelijkheid te bieden aan ex- en actief dienende vrouwelijke militairen van de Koninklijke Marine om contact met elkaar te krijgen en te onderhouden.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd …..

Vandaag, 26 april 2022, heeft ons erelid Sandra Hessing-Klaassen uit handen van de Staatssecretaris van Defensie en in aanwezigheid van een vijftal familieleden een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

Het bestuur van de vereniging heeft in overleg met haar zoon Remco een voordracht gedaan, naast de vele andere organisaties waarvoor zij zich heeft ingezet.

Sandra is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze Koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, is de vijfde graad in de orde. Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het doorgaans om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis. Dit in tegenstelling tot de graad Lid waar het vooral gaat om personen die lokaal verdienstelijk zijn (dus binnen de gemeentegrenzen).

Chapeau voor Sandra en van harte gefeliciteerd namens het bestuur en alle leden van de Vereniging Ex-act KM.

Laatste Nieuws