Welcome to Ex- act KM   Click to listen highlighted text! Welcome to Ex- act KM Powered By GSpeech

Eindejaarsbijeenkomst Veteranen Platform 2020

Vrijdag 18 december 2020, 13.00 – 14.00 uur.


Opmerkingen vooraf
Hier het concept programma voor de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen-platform. Als gevolg van COVID-19 is het niet mogelijk dit op dezelfde wijze te doen als in het verleden. Het wordt dus een on-line evenement met interactie. Als “heads-up” hier alvast wat informatie over het programma en het format.

a. De datum van 18 december staat en we beginnen om 13.00uur;
b. Het programma duurt maximaal één uur;
c. Meekijken met het eindejaarsprogramma staat open voor alle veteranen via het VP YouTube kanaal1. Informeer uw leden hier dus over;
d. Tijdens de uitzending kunnen door drie personen per vereniging vragen wor-den gesteld via een nog te verspreiden link. Zij zullen zich hiertoe via een nog te verspreiden link moeten registreren;

Om de eindejaarsbijeenkomst VP 2020 via YouTube te volgen, Klik hier

 

Programma:

1 Welkom Voorzitter VP
2 Toespraak Minister van Defensie
3 Opening Voorzitter VP
4 Governance NLVi
5 Helden op kunstwerken
6 Forum discussie deel 1
Na een introductie met highlights van het nieuwe beleidsplan discussie rondom de stelling:
Stelling 1: Elke beroepsgroep verdient zijn eigen erkenning en waardering.

Panel discussie deelnemers:

• Discussieleider, generaal-majoor b.d. Ton Tieland;
• Kapitein b.d. Jean Debie, veteraan en voorzitter van de vakbond voor burger en militair personeel;
• Peter Bercx, veteraan en veel in de media geweest vanwege zijn initi-atieven voor beschadigde mariniers en als Corona patiënt;
• Sergeant-majoor Daisy Sprukkelhorst, actief dienende veteraan en daarnaast ondernemer;
• Mevr. Mirjam van t’ Veld (lid RZO). Bestuurder op gemeentelijk ni-veau/ bestuurder ziekenhuis i.v.m. ondersteuning militairen in haar ziekenhuis i.v.m. Corona: Is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarvoor was zij vanaf 2014 burgemeester van Amstelveen en daarvoor burgemees-ter van Stichtse Vecht;
• Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, veteraan en oud-commandant van de Landmacht en oud Regional Commander South Afghanistan ISAF.

7 Muzikaal intermezzo
8 Forum discussie deel 2
Stelling 2: Het Veteranen Platform doet er alles aan om haar positie te versterken

Panel discussie deelnemers:

• Discussieleider, generaal-majoor b.d. Ton Tieland;
• Kapitein b.d. Jean Debie, veteraan en voorzitter van de vakbond voor burger en militair personeel;
• Peter Bercx, veteraan en veel in de media geweest vanwege zijn initi-atieven voor beschadigde mariniers en als Corona patiënt;
• Sergeant-majoor Daisy Sprukkelhorst, actief dienende veteraan en daarnaast ondernemer;
• Mevr. Mirjam van t’ Veld (lid RZO). Bestuurder op gemeentelijk ni-veau/ bestuurder ziekenhuis i.v.m. ondersteuning militairen in haar ziekenhuis i.v.m. Corona: Is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarvoor was zij vanaf 2014 burgemeester van Amstelveen en daarvoor burgemees-ter van Stichtse Vecht;
• Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, veteraan en oud-commandant van de Landmacht en oud Regional Commander South Afghanistan ISAF.

9 Sluiting door voorzitter VP

 

 

 

app voor veteranen

Versterking nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen.


Onze vereniging is ook toegetreden tot de groep convenant verenigingen bij het Veteranen Platform, om vorm te geven aan de nuldelijnsondersteuning van veteranen.
 Wat veteranen zijn hoeven we niet uit te leggen. Ook Ex-Act heeft veteranen onder haar leden. Maar waartoe dient dan de nuldelijnsondersteuning? Wat is nuldelijnsondersteuning? 
Bijna alle veteranen hebben de missie(s) waaraan zij hebben deelgenomen goed doorstaan, zowel fysiek als mentaal. De opvang en nazorg zijn goed. Helaas zijn er veteranen die niet ongeschonden door de missie, of missies komen. Voor fysiek gekwetsten zijn goede behandelingen beschikbaar. Dat moeten we niet bagatelliseren want een gebroken been is anders dan een geamputeerd been. Bij mentale kwetsuren is dat veel ingewikkelder. Wie herkent het en wanneer? Betrokkene zelf is de eerst aangewezene en hij of zij kan naar de dokter. Maar niet iedereen geeft er aan toe, sterker nog, wil er niet aan toegeven. Nog daargelaten van het feit dat symptomen pas later, soms veel later zichtbaar worden.
Nuldelijnsondersteuning is de binnenste cirkel van een geheel aan zorg wat beschikbaar is. De eerder genoemde dokter is er een in de eerste lijn en naarmate de zorg specifieker wordt gaat dat omhoog.
 Wie worden het eerst geconfronteerd met een veteraan die mentaal in de knoop zit? Juist, de partner, kinderen, verdere familie, vrienden en de oude maten, de buddy’s. In deze kring hoort ook de dominee en pater thuis. Dit is de Nuldelijns groep en daar zit de nuldelijnsondersteuning.
 Het komt voor dat een veteraan, en dat geldt ook voor de actief dienende veteraan, tijdens een informele bijeenkomst of tijdens een praatje aan de bar, in gesprek raakt met iemand waarmee een missie is gedaan of een heel andere missie. Deze mensen herkennen zaken die een buitenstaander niet begrijpt. Het gesprek gaat dieper en er blijkt een traumatische ervaring schuil te gaan. Wat moet je daar dan mee, want eigenlijk is hier al sprake van buddy support of nuldelijnshulp: Luisteren.
 Het convenant, waar onze vereniging nu mee aan de slag gaat, geeft min of meer antwoord op de laatste vraag. Door de zorg van het Veteranen Platform en de stichting De Basis worden trainingen aangeboden aan leden die (bij voorkeur) ook veteraan zijn en zo’n gesprek verder leren te beoordelen en daar wat mee kunnen doen. Dit zijn dan de nuldelijnshelpers en ze worden door De Basis gecertificeerd. Als de “pratende” veteraan al in een zorg traject zit is het goed om te blijven luisteren. Verloopt de zorg wel goed en hoe voelt dat. Als dat niet het geval is dan weet de 0de lijns helper daar wel raad mee om te proberen deze veteraan wel naar een zorgverlener te verwijzen. Daar is met name het Veteranen Loket in Doorn voor. Dit is een onderdeel van het Veteranen Instituut.
 Om enige structuur te geven aan dit hele project wordt door de vereniging een coördinator aangesteld. Deze zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor de nuldelijnsondersteuning van onze vereniging. Daarnaast kunnen leden zich aanmelden om te worden getraind voor nuldelijnshelper. Daarbij moet wel worden aangegeven dat er stevige eisen worden gesteld aan deze helpers en dat het toetreden wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend. Belangstellenden kunnen zich melden bij de coördinator voor verdere informatie.
Coördinatie Nuldelijnsondersteuning,

B. Timmermans
LTZ2OC (bd)

Telefoon: 06-23640187

tegeltje

Kalender

Volg ons:

Contactblad

Sluitingsdata copy Contactblad:

2021

Voor blad nr 2 - 2021/juni:
14 april 2021

Voor blad nr 3 - 2021/september:
7 juli 2021

Voor blad nr 4 - 2021/december:
6 oktober 2021

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech