Welcome to Ex- act KM   Click to listen highlighted text! Welcome to Ex- act KM Powered By GSpeech

2020

 Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 april 2020

Het landelijk bestuur nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 april 2020. Deze wordt gehouden op het Marine Etablissement Amsterdam, gebouw 030.

Aanvang van de vergadering 11:00 uur. De zaal is open vanaf 10:30 uur.
De vergaderzaal is voor noodgevallen bereikbaar via telefoon: 06 - 1125 0410.

Agenda

Opening

 1. Mededelingen van de voorzitter
 2. Notulen ALV 17 april 2019
 3. Huishoudelijk Reglement
 4. Jaarverslag 2019 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2019 van de penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie + reserve lid
 8. Vaststelling contributie en minimum donatie
 9. Verslag Welzijnscoördinator
 10. Lezing 
 11. Bestuur mutaties

Bestuur:

Voorzitter                         Carin Hofman-Kleinveld                aftredend/niet herkiesbaar
Vicevoorzitter                   Diana Mensink                             ad interim
Landelijk Coördinator      Sandra Hessing-Klaassen            ad interim/niet herkiesbaar

Het bestuur draagt Diana Mensink voor als voorzitter.
Het bestuur draagt Manuela Wibier voor als vicevoorzitter.
Het bestuur vraagt aandacht voor de functie van Landelijk Coördinator en is naarstig op zoek naar een kandidaat.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 20

Voor alle te vervullen functies van de vereniging geldt dat alleen zij kandidaat gesteld kunnen worden, die ten minste één jaar gewoon lid zijn op het ogenblik van hun kandidaatstelling.

Artikel 21

Kandidaatstelling voor het bestuur.
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient schriftelijk te geschieden en te worden ondersteund door tenminste tien handtekeningen van leden der vereniging.
Het bestuur kan een kandidaat voor een te vervullen bestuursfunctie voordragen. Het gestelde in de eerste zin geldt niet voor de door het bestuur voorgedragen kandidaat.

Regiovertegenwoordigers:

Regio GLD/UT/FL                           Sandra Hessing-Klaassen                            ad interim/niet herkiesbaar
Regio Den Helder                           Jannie ter Haar-van de Stadt                        aftredend/niet herkiesbaar
Regio Zuid-Holland                         Riet Scheffers                                               aftredend/niet herkiesbaar

Het bestuur vraagt aandacht voor de functie van Regiovertegenwoordiger GLD/UT/FL, Den Helder en Zuid-Holland en is naarstig op zoek naar een kandidaat voor genoemde regio’s.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 22

Kandidaatstelling voor regiovertegenwoordiging.
Kandidaatstelling voor de functie van Regiovertegenwoordiger kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en behoeft geen ondersteuning van leden uit de desbetreffende regio.
De verkiezing kan tijdens een regiobijeenkomst plaatsvinden. De verkiezing tijdens deze bijeenkomst kan mondeling en dient bij volstrekte meerderheid van stemmen te geschieden.
Indien de verkiezing niet tijdens een regiobijeenkomst kan plaatsvinden, kan de verkiezing schriftelijk worden uitgeschreven.

Adviseurs:

Juridisch adviseur, Gertrude Ploeg-van Boekelen, heeft te kennen gegeven haar adviseurschap te beëindigen. Haar opvolgster is Jacqueline Werker-Bekx.

12. Rondvraag
13. Sluiting

Na het officiële gedeelte volgt een gezellig samenzijn.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden, ereleden en donateurs. Echter, donateurs zijn toehoorders en hebben geen stemrecht. Introducés hebben geen toegang tot de vergadering.
Tijdens het agendapunt 1 zal de toegangsdeur tot de vergaderzaal afgesloten zijn, dit om in alle rust de vergadering te kunnen beginnen en de ons ontvallen leden te memoreren.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer actief dienende leden in uniform (tenue 6) komen.
Voor en na de vergadering zijn introducés van harte welkom. Om 13:00 uur kunt u (met uw eventuele introducé) deelnemen aan de maaltijd.
Indien u specifieke dieetwensen heeft, wordt u verzocht deze op het aanmeldingsstrookje kenbaar te maken.
Voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering zijn geen kosten verbonden, echter voor de maaltijd is een bedrag van € 5.00 p.p. verschuldigd.
Voor aanmelden en betalen

Indien u niet online wil of kunt betalen dan kunt u kosten s.v.p. overmaken
t.g.v. rekening nummer NL45INGB0000103388
t.n.v. Ver. Ex-act KM MARVA, Den Helder
o.v.v. ALV, naam en lidnummer (staat vermeld in uw contributiebrief).

stempel alv 2020 kl

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Volg ons:

Contactblad

Sluitingsdata copy Contactblad:

Voor blad nr 1 - 2020 /maart
15 januari 2020 VERLOPEN

Voor blad nr 2 - 2020 /juni
15 april 2020

Voor blad nr 3 - 2020 /september:
15 juli 2020

Voor blad nr 4 - 2020 /december:
21 oktober 2020

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech