Ex-act KM (Marva)

Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Marva)

75 jaar vrouw bij Defensie

Ph. M. Bosscherlezing
3 april 2022
“75 jaar vrouwen bij Defensie”
(Tweede herkansing sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie in 2020)

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Marinemuseum heeft Marieke de Vries, Senior medewerker D&I (DOSCO), voormalig Senior Informatiespecialist bij het KIM en Master Militaire Geschiedenis, wederom bereid gevonden om in het kader van haar masterscriptie deze eerste Ph. M. Bosscherlezing van 2022 te houden met als thema: “Met vrouwen in zee gaan”, een onderzoek naar het integratiebeleid van vrouwen in de Koninklijke Marine in de jaren ‘80 en de invloed van opvattingen over gender en de krijgsmacht.

Deze lezing zal, worden gehouden op zondag 3 april 2022 in de grote zaal van de Dukdalf te Willemsoord, tegenover het museumgedeelte “De Geschutmakerij”.

De ontvangst is vanaf 13.30 uur en de lezing start om 14.00 uur.

Op 20 december 1943 werd de eerste stap gezet voor de integratie van vrouwen binnen de Nederlandse krijgsmacht. De minister van Oorlog vaardigde toen de zogenoemde Hulpkorpsenbeschikking uit. Op 31 oktober 1944 werd het Koninklijk Besluit tot de oprichting van de Marva door Koningin Wilhelmina ondertekend. De ‘Marva’s’ hadden een andere rechtspositie dan hun mannelijke collega’s. Hier leek in de jaren 70 van de vorige eeuw verandering in te komen toen volledige integratie van vrouwen als discussiepunt op de agenda werd geplaatst.

Mede gezien de huidige ontwikkelingen in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag zal Marieke de Vries deze lezing meer verdieping geven met de inzet van een panel, samengesteld uit alle lagen van de Koninklijke Marine, en een deskundige op het gebied van seksuele intimidatie.

De entree is gratis voor donateurs van de Stichting Vrienden van het Marinemuseum.

Introducees en belangstellenden in deze Ph. M. Bosscherlezing betalen € 5 p.p. bij de kassa in de winkel van het Marinemuseum. Bezoekers van het Marinemuseum kunnen deze lezing bijwonen door naast de entreekosten voor het museum € 5 extra te betalen, voor zover er ruimte beschikbaar is.

Het aantal personen voor deze lezing is beperkt. Gaarne aanmelden vóór 30 maart 2022 via de website van het Marinemuseum om verzekerd te zijn van een toegang.

Hr. Ms. Zuiderkruis, het eerste schip van de KM waarop vrouwen mee naar zee gingen.